;

Контролиращи лица


ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО


Действащи Контролиращи лица
Списък на изтеклите, отнетите и ограничените разрешителни