;

Контакти

Отдел "Биологично производство"
Дирекция "Растениевъдство и биологично производство"
Министерство на земеделието, храните и горите
бул. "Христо Ботев" 55
1040 София
Тел: (02) 985 11 258