;

Данни за сертификат

Сертификат


Оператор : 'Мелифера АД' / BG-BIO-14

Номер на договор : 0199А/ 09.02.2023

Номер на сертификат : BG-BIO-14.100-0000307.2023.003

Дата от : 17.02.2023

Дата до : 11.02.2024 Датата е просрочена!

Описание : Сертификат Подготовка, Разпространение, Пускане на пазара, Съхранение, Износ

Статус : Изтекло

Дейности
  • Износ за трети страни на биологични продукти
    • TE_01 Износ за трети страни на биологични продукти
  • Преработка
    • 12.1 Преработка на други продукти

Прикачени документи